Abraham Jansz in 't Veld
Bouwman
Geboren: Heinenoord 1 maart 1689, getuige Anna Teunis
Overleden: Heinenoord 1 april 1761 (pro deo)
Ondertrouwd: Heinenoord 2 januari 1734 (classis pro deo - zij ondertekenen de akte met simpele krullen)
Getrouwd: Heinenoord 17 januari 1734 met

Ariaantje Antoniese KUIK/van CUYK
In trouwboek genaamd: Arieantie Anthoni van KUIJCK
Gedoopt: Numansdorp 2 oktober 1707
Dochter van Antonie Pieters en Sijgje Wouters 't GROEN, die zijn ondertrouwd te Numansdorp op 18 mei 1698 en getrouwd op 7 juni 1698

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Jan in 't Veld (generatie VIc)
Gedoopt: Heinenoord 21 februari 1734, getuige Annigje Claase BREVAART
Ariaantje in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 23 september 1736, getuige Willem Gijsbertsz BOER
Overleden voor 1799
NN
Overlijdensaangifte door Abraham op 16 november 1737 (classis pro deo)
Neesje of Niesje in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 1 januari 1739, getuige Annigje BREEVAART
Vermoedelijk 12 oktober 1764 gehuwd met Ary Leendert CRANENDONK, geboren in Ridderkerk. Zij dopen kinderen tussen 1764 en 1772
Overleden voor 1799

Teuna in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 19 mei 1743, getuige Teuna van SCHIE
Trouwt 26 oktober 1766 in Numansdorp met Arie Cornelisz BOENDER. Gedoopt Numansdorp 28 augustus 1740 als zoon van Cornelis Arisse BOENDER en Moserijntje Jans BIESBROEK. Overleden 6 februari 1794. In 1799 woont Teuna in Numansdorp en is dan weduwe van Arij BOENDER. Teuna overlijdt in Numansdorp op 21 januari 1805 en wordt de 26ste daar begraven
Anthonij in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 1 augustus 1745, getuige Jannigje KRAAK.
Woont in 1799 in Nieuw-Beijerland
Cornelis in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 12 maart 1747, getuige IJltje of Heiltje Ariense SNAJER, huisvrouw van Huybert van KRIMPEN.
Overleden voor 1799
Bastiaan in 't Veld (generatie VI)
Gedoopt: Heinenoord 14 juni 1750, getuige Aaltje Aryensdr SNAJER
Woont in 1799 'onder' Numansdorp


Abraham legt op 24 oktober 1743 voor schout Jan van DRIEL de eed af dat hij niets heeft ontvreemd uit de boedel van zijn overleden zuster Lysbeth. Hij doet dit als een van de drie voogden over de minderjarige kinderen van Arij KRAAK en Lijsbeth in 't Veld. De andere twee voogden zijn Cornelis CRAAK en Arij van BRAKEL.

De erven van Abraham in 't Veld moeten op last van de Municipaliteit van Oud-Heinenoord en 't Oost Somerlant de volgende brandweermiddelen in het huis in 't Oost Somerland no 19 hebben: 1 lantaarn en 1 brandemmer. Bij ontbreken van deze middelen bij de schouw moeten zij een boete betalen van 3 gulden t.b.v. de Heilige Geest Armen (Not. Boek 29 december 1790).

In het Rechterlijk Archief Heinenoord uit 1740 vinden we de volgende akte:
"Cornelis Verhave, won. onder heerlijkheijt van Strijen cedeert, transp Aen en t.b.v. Abraham Intvelt won. onder den dorpe van Heynenoort een geheel huys schuyr en dijkerf staende en gelegen aan de dorpsstr. Op de dorpe en amb. van Heynenoort belend ten O. Huijg Huijge van DALEN ten W. Jan TROOST dijkgraaf van Oudt-Heijnenoort ten Z. De Dorpsstr. en ten N. De gemenelantsvliet van t.O. Somerlant zijnde vrij van alle lasten tot 1740 en daarna voor rek. van de coper en voldaen met f 345-0-0. Gedaen 5-3-1740 t.o.v. schout Pieter van der HEGGE en schepenen Cornelis HOPPEL, Jan TROOST, Jan WELMANS, Leendert TROOST en Rokus STOUGIE"
Later wordt dit huis vermeld als nummer 94. In 1744 wordt vermeld dat Abraham van Jacob van DALE heeft gepacht 3 mergen en 78 roe.

Uit het Rechterlijk Archief van 1751:
"Abraham onse inwoonder verkoopt, cedeert en transporteert aen en t.b.v. de eersamen Dirk Jacobsz KLEIJNENDORST wonende in t Oostsomerland van Heynenoort 3 mergen 78 roeden weijland gelegen aan de Reedijk in Oud-Heynenoort belend ten Oosten en Noorden de kinderen van wijlen penningmeester Pieter van der SIJDE ten westen de Heer Ocker Repelaers erven ten Zuyden voorn Reedijk en voldaen mette som van f 560-0-0, zijnde dit land vrij van alle lasten tot de jare 1750. Gedaen 3 april 1751 ondertek door schout Pieter van der HEGGE en de schepenen Claas BAARS, Jan BLAAK, J. van den RIJIJE en door secretaris C. van DRIEL Jzn"

Rechterlijk Archief 1754:
"Catharina OUDRAAT (mejuffr) wed. van de Hr. Johan PANNEBOETER in sijn leven secr. En notaris te Heynenoort dewelke heeft verkocht aen ent b.v/ de eersame Abraham in 't Velt onse inw. Een huys en 129 roeden erfpagtland gelegen op de erven in t O Somerland belend ten O. de kinderen van wijlen Pieter van der SIJDE ten W. De pad ten N. Arij ROOS en ten Z. Cornelis VINK en dat met rechten volgens de oude brieven zijnde vrij van alle lasten tot 1753 en erfpagt tot 5-1754 en voldaan met f 260-0-0 en op 4-4-1754 ondertek. door schout…. En door schepenen Rookus STOUGIE, Claas BAARS, Jan BLAAK en J. van den RIJIJE en door Rookus DROOGENDIJK"

Op 4-4-1754 verkocht aan Willem HOOLEMAN wonende te Oud-Beijerland voor f 525-0-0 huys schuyr en erve belend ten O. de diaconiearmen van Heynenoort, ten N. de scheiding van t. Oostsomerlant en ten Z. de Dorpsstraat.

De weduwe van Abraham koopt op 9 oktober 1767 het erfpagt op een huys en erf in de nieuwe erven groot 131 ½ roede om f 9-1-38 op veiling voor notaris Pieter van GELSDORP. Zij betaalt tot 1782 de omslag voor dit huys en erf.

In het Rechterlijk Archief van Heinenoord uit 1799 komen we de volgende akte tegen:
"Bastiaan in 't Veld won onder Numansdorp en Anthonie in 't Veld won onder Nieuw Beijerland, Teuna in 't Veld, weduwe van Arij BOENDER, won. onder Numansdorp en Abraham en Pieter in 't Veld, kinderen van Jan in 't Veld, gewoond hebbende te Heynenoord zijnde tesamen kinderen en erfgenamen van Abraham in 't Veld won. onder Heynenoord dewelke heeft verkogt, cedeert en transp. Aan en t.b.v. Dirk Ariens TROOST won. te Heynenoord een huys, schuur en erfpagt boomgaard staande en gelegen op de nieuwe erve in t O Somerland onder Heynenoord belend ten O. Jan LEEUWENBURGH schout ten W. De Erven vliet ten Z. Arij ROOS belast met een erfpagt van f 9-13-8 s jaars en voorts wat aart en nagelvast is en voldaan deze koop met f 575-0-0. Gedaan op 21 maart 1799 ondertek. door schout Jan LEEUWENBURGH en schepenen Bastiaan TROOST, Pieter van der SIJDE en door secr. Pieter LEEUWENBURGH"

 

Abraham Jansz in 't Veld
Heinenoord 1689 - Heinenoord 1761

Generatie V

Home

Generatie I

Jan Hendricks
±1520 - ±1565

Generatie II
Simon Jans
±1550 - ±1604

Generatie III
Bastiaen Simons
±1587 - ±1658

Generatie IV
Jan Bastiaens
1632 - ±1700

Generatie V
Abraham Jansz
1689 - 1761

Generatie VI
Bastiaan Abrahams
1750 - 1803

Generatie VII
Abraham Bastiaans
1786 - 1838

Generatie VIII
Teunis Abrahams
1815 - 1906

Generatie IX
Abraham Teunis
1856 - 1940

Generatie X
Teunis Abrahams
1897 - 1974

Verdere informatie

Index (familie)namen
op deze site