Jan Hendricks in 't Velt
Geboren: vermoedelijk in IJsselmonde, omstreeks 1520
Overleden: IJsselmonde vóór 14 juni 1565
Getrouwd: met

Mariecke Damasdr
Overleden: IJsselmonde vóór 14 juni 1565

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Adriaen in 't Velt
Overleden: vóór 12 mei 1575
Simon in 't Velt (generatie II)
Geboren: zeer waarschijnlijk IJsselmonde
, omstreeks 1550
Quirijn in 't Velt
Huijch in 't Velt
Johan (Jansz) in 't Velt (generatie IIg)
Geboren circa 1550 in Oost-IJsselmonde
Maricken in 't Velt
Getrouwd: met Robbrecht Hendricks
Leentgen in 't Velt
Getrouwd: met Adriaen Corminck


Gegevens komen onder andere uit r.a. Oost-IJsselmonde no. 1896 XLVIIII, no.3. d.d 14 juni 1565 en 12 april 1575.

Het staat niet onomstotelijk vast of bovengenoemde zoon Johan dezelfde is als Jan Jans die staat beschreven in Ons Voorgeslacht 1959, bladzijde 54 en verder. In dit artikel wordt de verbinding niet gelegd, in tegenstelling tot de genealogie van de geslachten Cranendonck en Leeuwenburg, waarin Jan Hendricks en Mariecke Damasdr wél als de ouders van Jan Jans worden aangemerkt. Ook de vele zelfde namen in de genealogieën wijzen op de juistheid van de conclusie. De oudste zonen van Jan dragen de namen Jan en Hendrik, wat eveneens een sterke aanwijzing is.

Vermoedelijk is Johan Jans vaker dan eenmaal gehuwd. In Ridderkerk trouwt ene Jan Jans in 1588 met Maritge Willemsdr. Er zijn ook aanwijzingen dat hij met een Lijntje getrouwd is geweest.

 

Jan Hendricks in 't Velt
IJsselmonde circa 1520 - IJsselmonde circa 1565

Generatie I

Home

Generatie I

Jan Hendricks
±1520 - ±1565

Generatie II
Simon Jans
±1550 - ±1604

Generatie III
Bastiaen Simons
±1587 - ±1658

Generatie IV
Jan Bastiaens
1632 - ±1700

Generatie V
Abraham Jansz
1689 - 1761

Generatie VI
Bastiaan Abrahams
1750 - 1803

Generatie VII
Abraham Bastiaans
1786 - 1838

Generatie VIII
Teunis Abrahams
1815 - 1906

Generatie IX
Abraham Teunis
1856 - 1940

Generatie X
Teunis Abrahams
1897 - 1974

Verdere informatie

Index (familie)namen
op deze site