Simon Jans in 't Velt
Geboren: zeer waarschijnlijk IJsselmonde, omstreeks 1550.
Schout te IJsselmonde
Overleden: vermoedelijk Barendrecht voor 7 februari 1604
Getrouwd: met

Leentge Bastiaens
Geboren: waarschijnlijk West-Barendrecht 1556
Zeer waarschijnlijk dochter van Bastiaen Lauwensz (ook wel Sebastiaen Lauriszn genoemd), dijkraad van West-Barendrecht (overleden Barendrecht 26 juli 1584 - 54 jaar oud) en Aeriaentie Leenderts (overleden Barendrecht op 4 januari 1613)
Overleden/begraven: Barendrecht op Bamis (Sint Baaf, 1 oktober) 1639
Zij hertrouwt, circa 62 jaar oud, voor of op woensdag 3 januari 1618 met Jan Heyndriksz (van) WEEDA.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Jan in 't Velt
Getrouwd: Barendrecht 20 augustus 1609 met Willemtje Adriaens (HORDIJCK), jongedochter van Oost Barendrecht, geboren ±1590. Uit dit huwelijk wordt een niet nader benoemd kind gedoopt in Barendrecht op 14 maart 1615. Uit het rechterlijk archief van Heinenoord blijkt uit een comparitie van oktober 1647 dat er in elk geval nog twee kinderen zijn: de comparitie betreft het huwelijk van Adriaantje Jans met Crijn Ariens. Getuigen zijn Bastiaen Zimons, haar oom en bloedvoogd, haar andere oom Leendert Zimons en haar broer Cornelis Jans in 't Velt. Willemtje of Willemke overleed na (mogelijkerwijs bij) de geboorte van het derde kind.
Opnieuw getrouwd: Barendrecht 15 februari 1621 (ondertrouw: 8 februari) met Lijntge Jans BARENDREGT, jongedochter van West-Barendrecht. Uit dit huwelijk worden geboren:
- Willemtge, gedoopt in Barendrecht op 11 augustus 1622. Getrouwd met Jan Joppe COMMIJS, gedoopt Barendrecht 27 oktober 1624. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Willemtge is overleden voor 18 juni 1650.
- Grietge, gedoopt in Barendrecht op 30 maart 1625. Getrouwd met Franck Dirckz van der MEER.
Op 9 maart 1640 verkopen Arie Cornelisse HORDIJK, als grootvader en voogd van de kinderen van Willemke Ariensd., en Bastiaan Simonse in 't Velt, als oom en bloedvoogd van de kinderen van Willemke Ariensd., Lijntje Jansd., en wijlen Jan Simonse in 't Velt, aan Dirk DIERT te Rotterdam een perceel land aan de buitenkant van de nieuwe dijk van Carnisse.
Adriaen (Arij) in 't Velt
Beroep: bouwman en heemraad
Geboren: ± 1591
Getrouwd: Barendrecht 29 december 1619 (ondertrouw 22 december) met Pleuntje Theunis (HOOGWERF - alias VAN VLIET), jongedochter van West-Barendrecht, geboren rond 1593 en overleden te Mijnsheerenland op 27 juni 1678 en begraven op 2 juli 1678.
Overleden: Mijnsheerenland 16 december 1638. Ligt begraven in de Nederduits Hervormde kerk in Mijnsheerenland (grafzerk nummer 18; ligt naast Leendert Cornelisz in 't Velt, grafzerk nummer 19, telg uit de Charloise tak). Het grafschrift luidt: Hier leyt begraven Arien Symons in 't Velt. Sterft den 19.12.1638. Hier leyt noch begraven Pleuntien Tonissen huysvrou oud 85jr. sterft 27.6.1678.
Uit dit huwelijk werden geboren:
- Simon, ouderling in Piershil (1659) getrouwd vóór 1667 met Liedewij Cornelis. Een vermoedelijke zoon, Cornelis Simons, trouwt in Oud-Beijerland op 2 november 1664 met - - Teuntje Pieters v.d. STOOP; tweede huwelijk met Hester Pieters OPPEREL.
- Tonis
- Adriaentje, getrouwd voor 1658 met Robbrecht Jans VERSTOUP
- Macheltje, getrouwd voor 1658 met Anthony (Thonis) Dircs van DIJK
- Maeyke
Bastiaen in 't Velt (generatie III)
Geboren: Barendrecht omstreeks 1587
Pieter in 't Velt
Geboren: ± 1594
Beroep: schepen van Goidschalxoord
Ondertrouwd: Barendrecht 22 oktober 1617 met Aechtge Hendricx (OUTRAET), begraven Heinenoord 25 oktober 1626.
Uit dit huwelijk werden geboren:
- Neeltje, gedoopt Barendrecht 28 januari 1618, getuige Machteltge Hendricks
- Neeltje, gedoopt Barendrecht 17 maart 1619. getuige Machteltge Hendricx
- Simon, gedoopt Barendrecht 10 april 1622, gehuwd met Maartje Bastiaens. Op 14 februari 1650 compareert Lijntje Cornelis met de bewering dat Sijmon Pieters in 't Velt de vader zou zijn van haar kind. Sijmon ontkent. Zijn vader Pieter Sijmons assisteert hem volgens het Notarieel Archief van Oud-Beijerland.
- Aelken, gedoopt Heinenoord 16 juni 1624
- Heyndrick, gedoopt Heinenoord 25 oktober 1626
Opnieuw getrouwd: Heinenoord 20 mei 1629 met Neelke Dirryckx van DRIEL, jongedochter van Poortugael, dochter van Dirk Dircks van DRIEL en Adriaantje Bastiaensdr VERWEEL
Uit dit tweede huwelijk werden geboren:
- Aechtken, gedoopt Heinenoord 14 april 1630
- Dirryck, gedoopt Heinenoord 28 december 1631
- Beatrix, gedoopt Heinenoord 31 juli 1633
- Dirryck, gedoopt Heinenoord 30 november 1636
- Beatris, gedoopt Heinenoord 17 april 1639
- Dirck, gedoopt Heinenoord 2 februari 1642
Opnieuw getrouwd: vóór 1653 met Reymtie (ook Femmeke) IJSBRANDS, herbergierster Goidschalxoord, weduwe van Pyeter RAUCUSSEN (BIJL, alias SCHIPPER).
Leendert in 't Velt
Overleden in of na 1651.
Trouwt circa 1625 Bastiaantje Adriaans HORDIJK (zuster van Lijsbeth, de vrouw van broer Bastiaen, zie generatie III), geboren omstreeks 1598, overleden in of na 1632. Zij krijgen drie kinderen in Barendrecht:
- Simon, gedoopt Barendrecht op 27 september 1626, getuigen Cornelis Adriaens, Bastiaen, Aechtge Hendricx;
- NN, gedoopt Barendrecht op 23 december 1629, geen getuigen
- Neeltge, gedoopt Barendrecht op 14 maart 1632, geen getuigen. Mogelijk is dit dezelfde Neeltje Leenderts in 't Velt die trouwde met Cornelis Huijbrechts de LANGE, schout van Mijnsheerenland.
Leendert hertrouwt met Lijntje Hendrixse jd (ondertrouw Barendrecht 8 oktober 1650). In Barendrecht geen kinderen uit dit huwelijk bekend.
Leendert is getuige bij de doop van de tweeling van broer Bastiaan in Heinenoord, 13 maart 1622.


Over Pieter: H.r.a. Goidschalxoord 10 oktober 1627: had geen trouwbeloften met Cuynierke Dircx

De verwevenheid tussen de families HORDIJK en in 't Veld is in deze periode nogal intens. Dat bleek bij het overlijden van Adriaan Cornelisse HORDIJK. In een akte van 1651 kunnen we de volgende erfgenamen noteren: Bastiaan Symonse in 't Velt voor hemzelf, Cornelis Janse in 't Velt voor hemzelf en als lasthebbende van de onmondige kinderen van dochter Maritge Ariensd. HORDIJK en haar man Hendrik Maertens (zij zijn getrouwd in Barendrecht op 21 november 1627), zoon Crijn Ariens HORDIJK, Symon Janse in 't Velt(?) voor hem zelf, Merinus Janse(?), zoon Gheerit Ariens voor hem zelf, Symon Leendertse(?) voor hemzelf, Maerten Heyndrics (volwassen zoon van Maritge?) voor hem zelf en Leendert Symonse in 't Velt als lasthebbende van zijn twee dochters en mede voor hem zelf. Als kinderen en erfgenamen van zaliger Adriaan Cornelisse HORDIJK verkopen zij samen met Emmetje Pouwelsd, zijn weduwe en boedelhoudster, en de ambachtsheer van Barendrecht als voogd van Emmetje Pouwels, aan Adriaan Jacobse VINCK, een huis, berg, betelinge en erf met nog 15 merge land, gelegen in het Cornelis Landeken.

Ene Weijntje Ariensdr HORDIJCK, dochter van Adriaan Jacobsz HORDIJCK (geboren circa 1540, bouwman, heemraad van Oost Barendrecht van 1587-1595) en Liedewij, overleden 1598 en circa 1570 getrouwd met Margriet Japhetsdr. trouwt op 27 mei 1610 met Coenraet Pietersz in 't Veld, alias VERMEULEN. Deze door mij Ridderkerkse tak genoemd (uitgebreid in kaart gebracht door A.P.A. van den HOEK) heeft een stamvader Pieter die mogelijkerwijs een broer is geweest van Hendrick, de stamvader van déze tak. Pieter, geboren in West-Barendrecht, leefde tussen 1614 en 1631 in 's-Gravendeel. Hij stierf daar tussen 1631 en 18 mei 1634. Van de lijn Pieter vinden we veel telgen in 's-Gravendeel, Strijen, Dordrecht en Dubbeldam.

 

 

Simon Jans in 't Velt
IJsselmonde circa 1550 - vermoedelijk Barendrecht voor 1604

Generatie II

Home

Generatie I

Jan Hendricks
±1520 - ±1565

Generatie II
Simon Jans
±1550 - ±1604

Generatie III
Bastiaen Simons
±1587 - ±1658

Generatie IV
Jan Bastiaens
1632 - ±1700

Generatie V
Abraham Jansz
1689 - 1761

Generatie VI
Bastiaan Abrahams
1750 - 1803

Generatie VII
Abraham Bastiaans
1786 - 1838

Generatie VIII
Teunis Abrahams
1815 - 1906

Generatie IX
Abraham Teunis
1856 - 1940

Generatie X
Teunis Abrahams
1897 - 1974

Verdere informatie

Index (familie)namen
op deze site