Teunis Jans in 't Veld
Gedoopt: Hellevoetsluis 20 januari 1768
Overleden: Padang (Nederlands Indië) 15 juli 1846
Ondertrouwd: Padang 24 juni 1792 (15 jaar oud) met

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Francina CARELS (KARELS)
Geboren: Padang 13 oktober 1776 als dochter van Andries CARELS en een inlandse vrouw.
Overleden: Padang 4 september 1833

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Jacob Frederik in 't Veld (generatie VIIId)
Geboren Padang circa 1793. Overleden Padang 7 maart 1852
.
Andries Hendrik
in 't Veld (generatie VIIIe)
Geboren Padang circa 1794. Overleden Padang 27 november 1863.
Adriana Maria in 't Veld
Geboren Padang 1797. Overleden Padang 14 april 1839. Getrouwd (1) Padang met James Alexander AYTON (militair Engelse leger), zoon van James AYTON en Margaret BURGES. James Alexander overleed Budge-Budge (Brits-Indië) 10 augustus 1832. Het huwelijk moet door echtscheiding zijn ontbonden. Getrouwd (2) 4 oktober 1824 te Calcutta (India) met William Benjamin DAVIDSON (kapitein ter zee). Twee kinderen, waarvan in elk geval een zoon: William Blaney DAVIDSON. William Benjamin Davidson overleed op 21 oktober 1827 in Calcutta.
Christina Amelia (Anna) in 't Veld
Geboren Padang
20 juni 1805. Gedoopt Calcutta 26 december 1813. Overleden Batavia (Jakarta) 24 februari 1880. Zij trouwde - 15 jaar oud - in 1820 in Padang met Adriaan de NIJS van GROLL, geboren Zwolle 24 september 1791, zoon van Gerhardus van GROLL en Catharina Geertruijda BRETON. Adriaan is overleden op 11 december 1866 in Batavia.
Catharina Elisabeth (Eliga) in 't Veld
Geboren Padang 5 december 1807. Gedoopt Calcutta 26 februari 1815. Overleden Delft 13 februari 1883. Getrouwd (1) Padang 15 maart 1826 met Johann Henry Carl Wilhelm von SCHMIDT AUF ALTENSTADT (eerste luitenant artillerie). Geboren St. Oedenrode 30 oktober 1804 als zoon van Johann Heinrich Adolph von SCHMIDT AUF ALTENSTADT en Janet BALNEAVIS. Hij overleed Batavia-Weltevreden 18 januari 1831, nadat hij zwaar gewond was geraakt tijdens de Padri-oorlog. Getrouwd (2) Padang 22 oktober 1833 met Emmanuel Francis de VILLA FRANCA. Geboren Allepey (Brits-Indië) 7 maart 1798 als zoon van Alexander Francis de VILLA FRANCA. Emmanuel Francis vervulde hoge functies in het binnenlands bestuur en werd uiteindelijk president van de Javasche Bank.
Cornelia Louisa in 't Veld
Geboren Padang omstreeks 1808. Gedoopt Calcutta 26 februari 1815. Overleden Utrecht 18 oktober 1857. Getrouwd op 14-jarige leeftijd Padang 22 december 1822 met William PURVIS (gezagvoerder, reder en planter). Geboren Dalgety (Schotland) 13 oktober 1797 als zoon van Robert PURVIS en Elisabeth CAIRNS. William overleed 3 december 1854 in Edinburgh en werd begraven in het Schotse Dunfermline.
Wiliam in 't Veld
Geboren circa 1812. Gedoopt Fort Marlborough 11 mei 1817. Overleden Soerabaja 1 mei 1840.
William was gezagvoerder van het schip 'Charlotta). Getrouwd met Wilhelmina Charlotta RAVEL. Uit dit huwelijk is een dochter bekend: Cornelis Loisa in 't Veld, geboren Soerabaja 1840. Overleden Amsterdam 9 maart 1914. Getrouwd Cheribon 27 oktober 1858 met Frederik HELBOS. William wordt niet genoemd in het testament van zijn ouders.
Georg Charles in 't Veld
Geboren Padang omstreeks 1818. Overleden Padang 1 januari 1860. Getrouwd Padang 14 oktober 1841met Charlotta Eliza van WEEMEN, geboren omstreeks 1823 als dochter van Johannes Bernardus van WEEMEN en Louisa Christina EHLERS. Zij overleed 's-Gravenhage 24 januari 1901.
Alexander Hart in 't Veld
Geboren Padang omstreeks 1814. Overleden Batavia (Jakarta) 24 april 1851. Getrouwd Batavia 18 december 1844 met Maria COOKE, gedoopt Batavia 27 juli 1828 als dochter van James COOKE en de inlandse vrouw Niesa. Uit dit huwelijk twee jong overleden zonen en twee dochters:
- Anna Francina in 't Veld, geboren Batavia 29 november 1845. Overleden Semarang 29 juni 1893.
- Christiana Louisa in 't Veld, geboren Batavia 7 september 1847. Overleden Meester Cornelis (Batavia) 13 juli 1920. Getrouwd met Andries Hendrik Willem SCHEUER, geboren Padang 23 oktober 1844 als zoon van Jan SCHEUER en Anna Charlotta CARTER. Scheuer was generaal-majoor der infantierie N.I. leger.
- Alexander James in 't Veld, geboren Batavia 19 juni 1849. Overleden Batavia 29 juni 1852.
- William Frederick in 't Veld, geboren Batavia 27 juli 1851. Overleden Batavia 30 juni 1853.
Maria Magdalena in 't Veld
Overleden voor 12 mei 1842. Getrouwd Padang 27 mei 1817 met John Hart CARTER, geboren in Yorkshire (Engeland). Van beroep eerste stuurman op de bark 'Countess of Loudon' en in 1821 gezagvoerder van de 'Marquise of Hastings'. John Hart is overleden op 7 september 1823 in Troemon. Het echtpaar had twee zoons: Johan Charles en Henry Fraser CARTER.
Anna in 't Veld

Van haar is alleen bekend dat zij vermoedelijk is getrouwd met J.W. van GROLL.
Elisabeth Johanna in 't Veld
Geboren Padang omstreeks 1798. Overleden Padang 30 december 1834. Getrouwd Padang 23 oktober 1817 met Charles James de LAMOTTE, geboren in Oxford (Engeland) en zoutpakhuismeester Sumatra's westkust. Charles James overleed op 16 augustus 1852 in Padang, 57 jaar oud.


Teunis noemt zich in Nederlands Indië Theunis of kortweg Ths. Zijn achternaam wordt de volgende generaties verbasterd tot In'tveld en later zelfs Intveld.

Teunis vertrekt op 14 oktober 1785 met het VOC-schip 'Horssen' van de kamer Delft naar Indië. Aan boord was hij ondertimmerman voor '30 gulden 's maands'. Op 30 mei 1786 arriveert hij. Hij werkt eerst aan boord van het schip 'Cornelia Adriana' op de rede van het eiland Onrust en daarna op de bark 'Constantia', 'leggende ten rheede Batavia'. In 1790 vertrekt hij naar Padang. In het scheepssoldijboek worden tot en met 1793 betalingen vermeld. Teunis komt eind 1793 - tijdens de twee maanden durende bezetting van Padang door de Franse kaper Le Même - voor op een lijst van inwoners die een schatting moeten betalen.

Aan het begin van de periode van het Britse tussenbestuur van Padang (1795-1819) is Teunis mede-ondertekenaar van een petitie aan de Stadhouder waarin de inwoners van Padang zich neutraal opstellen ten opzichte van de rivaliserende partijen. Daarna woont Teunis enige tijd in Calcutta (Brits-Indië).

Terug in Padang wordt hij in 1824 algemeen ontvanger, tevens belast met het oppertoezicht over het departement der inkomende en uitgaande regten. In 1826 volgt zijn benoeming tot agent van het College van Wees- en Boedelmeesteren. In 1830 wordt hij benoemd tot lid der subcommissie van onderwijs, in 1831 president van de weeskamer en tenslotte in 1836 lid van de Raad van Justitie. In de rouwadvertentie wordt vermeld dat hij laatstelijk President van de Raad van Justitie was.

Het aantal kinderen van het echtpaar is niet geheel duidelijk. Op het grafschrift van zijn vrouw Anna Francina Karels staat vermeld dat aan hun huwelijk 9 zoons en 8 dochters zijn ontsproten. In het testament van 12 mei 1842 worden tien kinderen met name genoemd (William niet!). In de officiële papieren worden er weer 12 genoemd. Mogelijk is een aantal kinderen heel jong overleden of dood ter wereld gekomen.

(met dank aan Adriaan Intveld)

 

Teunis Jans in 't Veld
Hellevoetsluis 1768 - Padang 1846

Generatie VIId

Home

Generatie I

Jan Hendricks
±1520 - ±1565

Generatie II
Simon Jans
±1550 - ±1604

Generatie III
Bastiaen Simons
±1587 - ±1658

Generatie IV
Jan Bastiaens
1632 - ±1700

Generatie Vd
Teunis Jansz
±1687 - ?

Generatie VId
Jan Teunisz
1724 - 1775

Generatie VIId
Teunis Jans
1768 - 1846

Generatie VIIId
Jacobus Frederik
1793 - 1852

Generatie IXd
Theunis Barthelemy
1822 - 1901

Generatie Xd
Theunis Barthlemy
1855 - 1922

Verdere informatie

Index (familie)namen
op deze site

 

T(h)eunis Jans klom in Nederlands-Oost Indië op van onder-timmerman op een VOC-schip tot een gerespecteerd notabel in Padang. Daarvan getuigt ook dit schil-derij dat mij door een bezoeker van deze site werd toegezonden. Verdere gegevens ont-breken.