Jan Bastiaensz in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 1 augustus 1632
Bouwman
Overleden: na 3 februari 1700 en vóór 24 april 1735
Getrouwd: circa 1660 met

Bastiaentien Aarts V-der KEST (of van der KES)

Gedoopt: Maasdam 1636, dochter van Aart Cornelis van der KEST (heemraad en schepen) en Willemtge Dircksdr.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Bastiaan in 't Veld (generatie Va)
Geboren: ±1660 (doopboek Heinenoord uit deze periode is niet bewaard gebleven)
Ariaentien in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 2 januari 1667
Getrouwd (1): Zuid-Beijerland 6 mei 1688 met Jacob Ariensz WELHOEK
Getrouwd (2): Zuid-Beijerland 13 november 1694 met Arij Cornelisz ROLLOF (dopen kinderen in Zuid-Beijerland in de periode 1698-1701).
Aert in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 2 november 1670
Mogelijk is Jan Aerts in 't Veld, schepen van Cillaarshoek in 1731 en 1735, een nazaat van deze Aert.
Sijmon in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 13 januari 1675
Ondertrouwd: Puttershoek 29 januari 1701 met Jannigje Cornelis van DOORNE (zij hertrouwt in Puttershoek in 1709)
Overleden: Heinenoord 6 mei 1743
Arie in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 3 november 1677

Getrouwd: (2): ± 1680 met
Teuntje Teunisdr Antonis (mogelijk PAARDEKOPER), geboren (Goudswaard?) in de periode tussen 1650/1655, wonende aan de Blaeck (notarieel archief 543, 21 juli 1688).
Overleden ná 7 oktober 1739.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Lijsbet in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 13 december 1683, getuige: Grietje Cornelisdr, huisvrouw van Jacob Ymantz. LEM. Haar overlijden is aangegeven te Zuid-Beijerland op 12 april 1743
Getrouwd (1): voor de kerk rond 1708 te Zuid-Beijerland met Ary Cornelisz KRAEK, gedoopt te Greup 27 maart 1678 (getuige Neeltje Cornelis). Ary is rond 1736 overleden te Oud-Beijerland. In de archieven van de NH kerk te Oud-Beijerland staat op 21 januari 1720 de inschrijving vermeld 'met indemniteit van Zuid-Beijerland' van Arij Corneliks KRAAK en echtgenote Lijsbeth Jans in 't Velt en hun kinderen Cornelis 11 jaar, Tona (Teuna?) 4 jaar en Neeltje 1 jaar.
Uit het huwelijk van Lysbet en Ary werden de volgende kinderen geboren:
- Teuna, gedoopt te Zuid-Beijerland op 2 mei 1708 (jong overleden)
- Cornelis, geboren rond 1709 in Zuid-Beijerland. Begraven 16 augustus 1758 in Mijnsheerenland
- Neeltje, gedoopt te Zuid-Beijerland op 14 januari 1713 (jong overleden)
- Tona of Teuna, gedoopt te Zuid-Beijerland op 25 augustus 1715 (getuige Nijsje Jans in 't Veld). Als overleden aangegeven op 25 maart 1793 in Mijnsheerenland. Getrouwd op 17 maart 1734 in Oud-Beijerland met Maarten Ariensz SNEEP
- Neeltje, gedoopt te Zuid-Beijerland op 17 juli 1718. Neeltje is op 24 januari 1745 in Numansdorp getrouwd met Hermen Aarts van der WAAL, gedoopt in Numansdorp op 25 oktober 1705, zoon van Aart Hermens van der WAAL en Pleuntje Cornelisse JONGEJAN
- Jannetje, gedoopt te Oud-Beijerland op 17 april 1720. Overleden in Oud-Beijerland op 26 november 1798. Getrouwd op 12 oktober 1746 in Oud-Beijerland met Laurens van der SPUIJ
- Jan, gedoopt te Oud-Beijerland op 17 november 1723. Getuige Niesje Jans in 't Veld. Op 7 juni 1744 getrouwd in Oud-Beijerland met Ariaantje Gerritsdr van BELLEN
- Adriaen, gedoopt te Oud-Beijerland op 17 februari 1726. Overleden 5 mei 1759 in Oud-Beijerland. Getrouwd op 14 mei 1747 in Oud-Beijerland met Suzanna van der SEIJDE
Getrouwd (2): op 13 februari 1743 voor de kerk met Pieter Davids SNELLEMAN, geboren te Brussel (ondertrouwd op 19 januari 1743). Pieter was weduwnaar van Maria GOUWENTAK
Op 4 april 1736 wordt Ari CRAACQ te Oud-Beijerland begraven in het beste doodskleed. Op 12 april 1743 krijgen Lijsbets broer Abraham (generatie V), Cornelis CRAAK en Arij van BRAKEL van schout Jan van DRIEL de voogdij over haar minderjarige kinderen. In het gaardersboek staat ze vermeld als Elizabeth KRAAK in 't Veld, waarbij KRAAK is doorgehaald (zie Abraham, generatie V).
Bastiaentje in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 11 november 1685, getuige: Heyndriktje Matheus(?), huisvrouw van Bastiaen Jans in 't Velt, syn soon
Ondertrouwd: Mijnsheerenland 17 april 1706
Getrouwd: met Ary Jansz van der REE uit Moerkerken, gedoopt te Westmaas op 7 januari 1680, zoon van Jan Ariens van der REE en Neeltje Cornelis van SAARLOOS. Getuige bij dit huwelijk was Lijsbet Pieters in 't Veld.
Overleden: Mijnsheerenland ±16 september 1749 toen haar lijk pro deo werd aangegeven door haar man. Het overlijden van Ary werd aangegeven te Mijnsheerenland op 2 november 1752 door zijn zoon Jan.
Kinderen van Bastieantje en Ary Jansz van der REE:
- Neeltje, geboren 29 mei 1707 in Mijnsheerenland, getuige Neeltje Jans van der RHEE
- Jan, geboren 10 februari 1709 in Mijnsheerenland, getuige Annetje
- Jan, geboren 20 juli 1710 in Westmaas, getuige Annetje. Overlijden aangegeven te Mijnsheerenland op 16 januari 1795. Hij was j.m. van Mijnsheerenland. Zijn overlijdensaangifte werd gedaan door Adriaansz. PESANT(84 jr.). Jan is in ondertrouw gegaan te Mijnsheerenland op 9 oktober 1733 en getrouwd aldaar op 1 november 1733 (1) met Willemke Geijsdr. BOER, geboren te Mijnsheerenland, overleden voor 13 oktober 1743. Jan is in ondertrouw gegaan te Mijnsheerenland op 13 oktober 1743 en getrouwd aldaar op 5 januari 1744 (2) met Jannetje Willemsdr. SMAAL, geboren te 's Gravendeel, overleden voor 10 mei 1754, waarschijnlijk dochter van Willem Bastiaans SMAAL en N.N.. Jan is in ondertrouw gegaan te Mijnsheerenland op 18 mei 1754 en getrouwd aldaar op 2 juni 1754 (3) met Maaike Klaasdr. KRUITHOF ook genaamd Neeltje, gedoopt te Strijen op 23 januari 1729 (doopgetuige was Maaike Jans van der SPUIJ), lidmaat te Mijnsheerenland op 2 april 1770 na belijdenis, overlijden aangegeven aldaar op 11 oktober 1792, dochter van Claas Cornelisse KRUITHOF en Ariaantje Marinisse DEKKER. Haar overlijden werd aangegeven door Dirk TEMPELAAR, 70 jr.
- Neeltje, geboren 20 mei 1714, getuige Neeltje
- Symen, geboren 6 maart 1718, getuige Pleuntje Pieters KETELAAR
Teunis in 't Veld (generatie Vd)
Gedoopt: Heinenoord circa 1687
Abraham in 't Veld (generatie V)
Gedoopt: Heinenoord 1 maart 1689
Cornelis in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 25 februari 1690, getuige Heynderyktje Teunse op de NOORT
Aert in 't Veld
Gedoopt: Heinenoord 3 maart 1692, getuige Cornelia KES, LES of LEC
Niesje in 't Veld(?)
Getrouwd: Goudswaard 11 november 1725 met Matthijs KWISPEL


De vraag is of deze Niesje wel een dochter is van Jan Bastiaensz (wellicht uit zijn eerste huwelijk). Deze Niesje komt namelijk niet voor in het testament dat de vrouw van Jan Bastiaensz, Teuntje Teunisdr. liet opmaken op 24 april 1735 door notaris Johannes PANNEBOETER (te vinden in het Rijksarchief in Den Haag: Instrumenten die geparafeert zijn op den Dorpe ende AmbagtHeerlijckheijt van Heynenoort). Daarin wordt slechts gesproken over zes kinderen:
1. Lijsbet Janse intVelt, gehuwd met Arij Cornelisse KRAACK, wonende onder den Dorpe en Vrije Heerlijckheijt Out Beijerlandt
2. Bastiaantje Janse intVelt, gehuwd met Arij Janse van der REE, wonende in Mijnsheerenlandt van Moerkercke
3. Teunis Janse intVelt, wonende onder den Dorpe Ouwenhoorn
4. Abraham Janse intVelt, wonende onder Heynenoort
5. de al overleden Cornelis Janse intVelt, die woonde 'binnen de Stadt Dordregt' en daar ook kinderen had
6. Aart Janse intVelt, die in 1735 nog bij Teuntje thuis woonde
Aan hem vermaakte zij 'tweehondert guldens, het Beste Bedt met Syn toebehooren, al hetgeen bij haar overlijden in haar Boedel sal worden bevonden, alsmede vier Slaaplakens en vier fijne Sloopen, mitsgaders een yke kist om sijn kleederen in te leggen.'
Tot 'dominis ende voogt' over de minderjarige kinderen bij haar dood benoemde zij in het testament Arij Cornelisse KRAACK ende tot 'toesiende Voogt' Abraham Janse IntVelt.

Vermeldingen over Jan Bastiaenz in het archief van de Nederduits Hervormde Kerk in Heinenoord:
1682 - woont op Heyenoort in huis van Pieter Jacobs TROOST die aan kerkrente op huis betaalt van f -12 -;
1684 - voor het huis aan 't Kerckhoff waarin hij woont, betaalt eigenaar Pieter Jacobs TROOST een rente aan de kerk van f - 12 - over 1683.

 

Jan Bastiaens in 't Veld
Heinenoord 1632 - vermoedelijk Heinenoord na 1700

Generatie IV

Home

Generatie I

Jan Hendricks
±1520 - ±1565

Generatie II
Simon Jans
±1550 - ±1604

Generatie III
Bastiaen Simons
±1587 - ±1658

Generatie IV
Jan Bastiaens
1632 - ±1700

Generatie V
Abraham Jansz
1689 - 1761

Generatie VI
Bastiaan Abrahams
1750 - 1803

Generatie VII
Abraham Bastiaans
1786 - 1838

Generatie VIII
Teunis Abrahams
1815 - 1906

Generatie IX
Abraham Teunis
1856 - 1940

Generatie X
Teunis Abrahams
1897 - 1974

Verdere informatie

Index (familie)namen
op deze site